Dịch Vụ của YJSTONES

Home / Dịch Vụ của YJSTONES

Đại Lý ủy quyền, Nhà phân phối


Dịch Vụ Trước Khi Bán hàng

 

--Căn cứ theo yêu cầu của khách hàng, miễn phí cung cấp dịch vụ tư vấn về việc lược chọn tài nguyên đá, báo giá và các vấn đề liên qua đến ngành tài nguyên đá trước khi thực hiện buôn bán tiêu thụ sản phẩm.

Dịch Vụ trong Qúa Trình bán hàng

 

--giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng; bảo đảm sản phẩm giao tới đến địa điểm chỉ định của khách hàng theo đúng thời gian qui định.

Dịch Vụ Sau bán hàng

 

--Khách hàng sau khi nhận được hàng hóa, nếu có vấn đề về chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ trao đổi và xử lý kịp thời, đồng thời định kỳ tiến hành làm việc với các đầu mối khách hàng .

 

Đơn vị Thi Công, Chủ đầu tư


Dịch Vụ Trước Khi bán hàng

 

--Đối với mỗi hạng mục công trình, căn cứ theo yêu cầu của khách hàng và đơn giá của hạng mục, đội ngũ Marketing của YJSTONES sẽ đưa ra kiến nghị về việc lựa chọn chủng loại đá, công nghệ gia công và các vấn đề cần chú ý trong việc thi công lắp đặt.

Dịch Vụ trong Qúa Trình bán hàng

 

--Nhân viên kỹ thuật đến tận hiện trưởng hỗ trợ đơn vị thi công và hướng dẫn lắp đặt tại hiện trưởng. Nếu tại hiện trưởng xảy ra việc tàn phá tài liệu đá hoặc tài liệu đá tồn tại vấn đề thiên nhiên, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời trong thời gian sớm nhât.

Dịch Vụ Sau bán hàng

 

--YJSTONES Cử nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp tới hiện trường tiến hành nghiệm thu chất lượng sản phẩm sau khi dự án hoàn thiện, đồng thời hướng dẫn việc bảo dưỡng vật liệu đá. Cung cấp dịch vụ hậu bán hàng 24/24h và định kỳ trao đổi chăm sóc khách hàng.