Marketing

Home / Marketing

 

Qua quá trình nỗ lực không ngừng phát triển, YJSTONES đang dần dần tìm được chỗ đứng trên thị trưởng. Sản lượng tiêu thụ và số lượng khách hàng nước ngoài không ngừng tăng lên, bên cạnh đó, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới tiêu thụ có hiệu quả hơn.

Chúng tôi rất coi trọng và chào đón tất cả các đối tác tới giao lưu tác hợp tác, đồng thời mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nếu các bạn có định trở thành một trong những đại lý ủy quyền hoặc nhà bán buôn cùa chúng tôi, hãy vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

 

Càng nhiều cửa hàng đang thiết kế