Giới Thiệu Sơ Lược về Công Ty

Home / Doanh Nghiệp / Giới Thiệu Sơ Lược về Công Ty

 

YJSTONES thành lập vào năm 2008, là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như khai khoáng, gia công, xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm. Hiện tại, chúng tôi đang là doanh nghiệp khai thác đá có qui mô lớn nhất, chuyên nghiệp nhất và dây chuyền sản xuất hoàn thiện nhất tại Cămpuchia. Doanh nghiệp chúng tôi có bề dày kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh tài nguyên đá, tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển ngành khai thác tài nguyên đá tại Cămpuchia. Chúng tôi không ngừng cải tiến và kiện toàn trên các lĩnh vực như chất lượng, cung cách phục vụ và giá thành của sản phẩm, hy vọng mang lại cung cách phục vụ như niềm mong ước của quí khách hàng. YJSTONES nhiệt thành chào đón quí khách hàng tới tham quan doanh nghiệp chúng tôi tại Cămpuchia, để cùng chúng tôi tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác.