Liên Hệ Chúng Tôi

Home / Liên Hệ Chúng Tôi

Địa Chỉ

No.173C, National Road 6, Preaek Lieb, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia

TEL

Jesse YE (+855 97521 5125 English)
Shawen WEI (+855 886136137 Khmer)
Mingwei YE (+84 969542828 Vietnam)

Email

yjstones@gmail.com

Trang web

www.yjstones.com

đăng ký